Hoppa till innehåll

Karta

Orup strövområde, röd slinga, Höör

Kategori

  • Promenad

Röd slinga, 2.8 kilometer: Naturslinga. Start från Sätoftaskolan och Orups sjukhus.

På Orupsberget hittar du vacker natur och spännande spår av äldre tider. Det finns gravhögar och övergivna gårdstomter gömda i grönskan. Högst upp på krönet tronar Orups gamla sanatorium.

I Orups strövområde finns en mountainbikebana och fem strövslingor av varierande längd, i vacker kuperad terräng. Slingorna är promenadvänliga. En är asfalterad och fungerar fint för dig som behöver lite jämnare underlag.

Övriga slingor i området:

Asfaltslinga, 0.8 kilometer:Lämplig slinga för dig som behöver jämnt underlag och inte för mycket lutningar. Endast start vid Orups sjukhus. Följ asfalten från informationstavlan.

Vit slinga, 0.8 kilometer:Naturslinga i skogen något kuperad. Endast start vid Sätoftaskolan.

Blå slinga, 1.7 kilometer:Naturslinga som passerar rastplatsen Dragablås. Start från Sätoftaskolan. För start från Orups sjukhus, följ skyltning längs asfaltslingan cirka 400 meter till rastplatsen.

Gul slinga, 5.1 kilometer:Naturslinga men går även längs gång- och cykelväg och passerar busshållplatsen vid Orups sjukhus.

Relaterade platser

Relaterade platser