Hoppa till innehåll

Karta

Orup strövområde, Höör

Kategori

  • Att göra
  • Rullstolsvänligt
  • Barnvagnstillgängligt
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett

På Orupsberget hittar du vacker natur och spännande spår av äldre tider. Det finns gravhögar och övergivna gårdstomter gömda i grönskan. Högst upp på krönet tronar Orups gamla sanatorium.

I Orups strövområde finns en mountainbikebana och fem strövslingor av varierande längd, i vacker kuperad terräng. Slingorna är promenadvänliga. En är asfalterad och fungerar fint för dig som behöver lite jämnare underlag.

Startpunkter för de markerade strövslingorna är Orups sjukhus och Sätoftaskolan. Slingorna är välbesökta och används av både friluftsmänniskor, motionärer, skolelever och besökare till sjukhuset. Vissa tar med sig hunden medan andra tar sig fram till häst. Tänk på att hundar ska hållas kopplade inom offentliga platser och på markerade motionsspår i kommunen. När hunden är lös på andra platser i kommunen ska den ha ett halsband med ägarens kontaktuppgifter.

Asfaltslinga, 0.8 kilometer:Lämplig slinga för dig som behöver jämnt underlag och inte för mycket lutningar. Endast start vid Orups sjukhus. Följ asfalten från informationstavlan.

Vit slinga, 0.8 kilometer:Naturslinga i skogen något kuperad. Endast start vid Sätoftaskolan.

Blå slinga, 1.7 kilometer:Naturslinga som passerar rastplatsen Dragablås. Start från Sätoftaskolan. För start från Orups sjukhus, följ skyltning längs asfaltslingan cirka 400 meter till rastplatsen.

Röd slinga, 2.8 kilometer:Naturslinga. Start från Sätoftaskolan och Orups sjukhus.

Gul slinga, 5.1 kilometer:Naturslinga men går även längs gång- och cykelväg och passerar busshållplatsen vid Orups sjukhus.

Fakta

Den största delen av marken i Orups strövområde ägs och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Höörs kommun ansvarar för skötseln av vandringsslingorna.

Relaterade platser

Relaterade platser