Hoppa till innehåll

Karta

Orup - blå slinga

Kategori

  • Promenad
  • Löpning

På Orupsberget hittar du vacker natur och spännande spår av äldre tider. Det finns gravhögar och övergivna gårdstomter gömda i grönskan. Högst upp på krönet tronar Orups gamla sanatorium.

I Orups strövområde finns en mountainbikebana och fem strövslingor av varierande längd, i vacker kuperad terräng. Slingorna är promenadvänliga. En är asfalterad och fungerar fint för dig som behöver lite jämnare underlag.

Den blå slingan är 1,7 kilometer. Det är en naturslinga som passerar rastplatsen Dragablås. Starten är vid Sätoftaskolan. Om du vill starta från Orups sjukhus, följ skyltning längs asfaltslingan cirka 400 meter till rastplatsen.

Fakta

Den största delen av marken i Orups strövområde ägs och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap.

Höörs kommun ansvarar för skötseln av vandringsslingorna.

Relaterade platser

Relaterade platser