Hoppa till innehåll

Om destination Rönne å och Ringsjön

Om Destination Rönne å och Ringsjön

Kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Höör, Hörby och Eslöv står bakom destination Rönne å och Ringsjön. Höör, Hörby och Eslöv gränsar till Ringsjön som i sin tur består av Västra Ringsjön, Östra Ringsjön och Sätoftasjön. Rönne å har sitt ursprung i Västra Ringsjön och rinner mot Skälderviken genom kommunerna Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

Vår vision

Skandinaviens mest attraktiva plats för vattennära naturupplevelser som berikar livet.

Destination Rönne å och Ringsjön bjuder på en kontrastrik naturupplevelse med vatten, fiske, skog, vulkan och slott. Hos oss kan alla människor få en berikande naturupplevelse, från den mest ovana stadsbon till expertfiskaren och den fullt utrustade medlemmen i ett friluftssällskap. Här mår gösen bra och laxen leker, och här möts människor och mår bra. Destination Rönne å och Ringsjön är en fantastisk plats som vi nu har möjlighet att med gemensamma krafter göra till en tydlig och stor vattennära naturupplevelse. Vi har bredden, kontrasterna och närheten som gör oss till den mest attraktiva destinationen i Skandinavien.

Våra kärnvärden

Nära
Destination Rönne å och Ringsjön är en plats som ligger nära i avstånd, både inom området och för turister som vill ta sig hit. Vi är den närmaste vildmarken i Sverige från kontinenten. Här skapar vi nära upplevelser med naturen och bjuder på många kontrastrika naturupplevelser på ett och samma ställe.

Levande
Destination Rönne å och Ringsjön är en levande och kontrastrik miljö som får dig att känna dig levande. Det är en plats som gynnar och tillför något för både natur, djur, människa och lokala aktörer. Vi tar hand om vår natur och jobbar hållbart för naturupplevelser som lever länge, både i tid framåt och som en upplevelse du bär med dig.

Framåtblickande
Destination Rönne å och Ringsjön är en framåtblickande destination som tillgängliggör sina naturupplevelser genom smarta paketeringar, utveckling och innovation. Vi erbjuder en gedigen plats som ska fortsätta att frodas i samklang med naturen och i samverkan mellan lokala aktörer för att fler ska kunna nyttja området på ett hållbart sätt.

Bakgrundsfakta

Rönne å-projektet 2019-

Rönne å-projektet i Klippan tar sin början 2019 när Klippans kommuns köp av de tre kraftverken i Rönne å, går igenom. Kraftverken är redan tagna ur drift och nu inleds Life-connects projektet Rönne å-projektet som syftar till att återställa den naturliga miljön i Rönne å genom att bland annat riva kraftverken. Kraftverken utgör definitiva vandringshinder för vandrande fisk som lax, ål och öring och effekten av att riva ut kraftverken gynnar inte enbart de vandrande fiskarna utan även andra naturvärden. År 2022 lämnas tre ansökningar om att få riva de tre kraftverken in till Mark- och miljödomstolen. Under 2022-2023 behandlas ärendet, och trolig förhandling med beslut kommer under 2023.

Förstudie gällande utveckling av hållbar naturturism 2019-2022

Projekt om en förstudie gällande hållbar utveckling av naturturism Rönne å och Ringsjön genomförs 2019-2022 som en följd av att kraftverken planeras att rivas. Förstudien är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Under förstudien undersöks bland annat möjligheter för hållbar naturturism, ökat företagande och landsbygdsutveckling. Projektet är ett LEADER-projekt med stöd av Europeiska havs- och fiskerifonden. Samtliga kommuner är medfinansiärer till projektet.

Projekt Destination Rönne å och Ringsjön 2022-2024

Projektet Destination Rönne å och Ringsjön, som genomförs mars 2022 - mars 2024, har som syfte att ta vara på både kunskap som kommer genom förstudien, engagemanget och viljan att fortsätta arbetet med att utveckla en ny destination för natur och friluftsliv. Projektet är ett LEADER-projekt med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Medfinansiärer är Familjen Helsingborg och kommunerna Eslöv, Hörby och Höör.

Länkar
Familjen Helsingborg

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höör kommun

Klippan kommun

Åstorp kommun

Ängelholm kommun

Ett
Ett Leader-projekt med finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och medfinansiering från Klippan, Åstorp, Ängelholm via Familjen Helsingborg och kommunerna Eslöv, Hörby och Höör.