Hoppa till innehåll

En hållbar destination

Hållbarhet - varför?

Varför ska vi jobba med hållbarhet? Ja, det är den första frågan att ställa sig. Inom destination Rönne å och Ringsjön, som är en destination som sträcker sig längs med hela Rönne å och runt Ringsjön, har vi hittat våra varför.

 • Social hållbarhet arbetar vi med för att vi tror på att skapa ett gott liv med omtanke om både människa och natur.
 • Ekologisk hållbarhet arbetar vi med för att vi vill värna om, gynna och bevara natur- och kulturmiljövärden.
 • Ekonomisk hållbarhet jobbar vi med för att vi tror på tillväxt i nuet och framåt men inte på bekostnad av människa och natur.

Hållbarhet - hur?

Hur ska vi jobba med hållbarhet? Det finns många olika sätt att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi tycker att det gäller att bestämma sig för en ände att börja i. Inom destination Rönne å och Ringsjön har vi valt att börja med ett par områden.

Social hållbarhet - information

Social hållbarhet främjas av att vi gör information tillgänglig. Det blir den genom att vi berättar vad som finns med enkla ord på flera språk. Informationen ska vara enkel att hitta om någon söker efter den.

Fråga till dig som har verksamhet inom Rönne å och Ringsjön:

 • Hur tillgänglig är din information?
  Berättar du vad som finns med ett enkla ord?
  Finns din information på flera språk?
  Är informationen enkel att hitta?
 • Vad kan du göra för att förbättra?

Social hållbarhet - platser

Social hållbarhet främjas av att vi gör platser tillgängliga för fler. Det handlar till exempel om att göra det säkert för barn, göra det tillgängligt för en person med funktionsvariation, underlätta för äldre, göra det enkelt för en erfaren eller ovan person.

Fråga till dig som har verksamhet inom Rönne å och Ringsjön:

 • Hur tillgänglig är din verksamhet?
 • Vad kan du göra för att förbättra?

Ekologisk hållbarhet - ta hjälp av guider, experter, pedagogik

Vi alla kan inte kunna allt om precis allting. Vi behöver varandra. Och särskilt inom ekologisk hållbarhet som är ett brett område. Det innefattar vilken mat som serveras, hur det städas och rengörs, hur avfall sorteras, hur resandet ser ut och hur vi rör oss i naturen. För att nå en högre kunskap om natur och hållbarhet och skapa en känsla av gemensamt ansvar behöver vi hjälpas åt. Ta del av andras kunskaper och erfarenheter och hela tiden ha siktet inställt på en bättre framtid från och med nu.

Fråga till dig som har verksamhet inom Rönne å och Ringsjön:

 • Hur ekologiskt hållbart jobbar du idag med din verksamhet?
  Hur arbetar du för att värna om, gynna och bevara naturvärden?
  Hur arbetar du idag för att värna om, gynna och bevara kulturmiljövärden?
  Vilka kunskaper och erfarenheter har du att dela med dig av?
  Vad vill du lära från andra? Var hämtar du kunskap idag?
 • Vad kan du förbättra arbetet med din ekologiska hållbarhet?

Ekonomisk hållbarhet - utveckla nätverk

För ekonomisk hållbarhet är förståelse för varandra, affärsutveckling, samarbeten och samarrangemang några förslag på vägar att gå. Alla verksamheter är olika och människorna bakom dem har skilda visioner och drömmar. Men kanske finns det inspiration för oss alla att hämta där ute? Om vi bara börjar prata med varandra? Att utveckla ett nätverk med syfte att alla ska nå ekonomisk hållbarhet i vår destination är en början.

Fråga till dig som har verksamhet inom Rönne å och Ringsjön:

 • Vad vill du uppnå/göra med din verksamhet?
  Vill du bredda ditt erbjudande eller nischa dig?
  Söker du samarbeten med andra och i så fall med vilket syfte?
 • Vad kan du göra för att förbättra din ekonomiska hållbarhet?

Berätta om ditt hållbarhetsarbete

För de allra flesta företag och föreningar på destination Rönne å och Ringsjön är det självklart att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Vad som inte är självklart är att berätta om det.

Allt fler vill resa hållbart, till en hållbar destination där det går att göra hållbara val. Ditt aktiva hållbarhetsarbete ger dig konkurrensfördelar.

Fråga till dig som har verksamhet inom Rönne å och Ringsjön:

 • Ta en titt på det material dina kunder tar del av. Webbplats, broschyr eller vad det kan vara. Berättar du om ditt arbete i tillräckligt hög grad?
 • Vad kan du förtydliga? Vad kan du lägga till?
 • Tänk på att vara ärlig, det ska finnas substans i det du berättar. En "green wash" som uppdagas ger bara negativa effekter.

Hållbarhet - nätverk för gemensamt arbete

Alla som har verksamhet i någon av de sex kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm kan utveckla sina hållbarhetsarbete tillsammans. Är du intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor gemensamt?

Välkommen att kontakta Destination Rönne å och Ringsjön!

E-post: naturturism@engelholm.se