Hoppa till innehåll

En hållbar destination

På Destination Rönne å och Ringsjön är ett aktivt arbete med hållbarhet grundläggande. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom tre aspekter, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Vi hoppas att även du som är besökare vill vara delaktig i arbetet. Vi har därför tagit fram en uppförandekod med punkter som du gärna får läsa igenom inför eller under ditt besök.

På den här sidan kan du ta del av det koncept för hållbarhet som är framtaget för verksamheter. Konceptet är framarbetat av kommuner, föreningar, verksamheter och individer som har intresse av naturturism och hållbarhetsfrågor på Destination Rönne å och Ringsjön. Konceptet innehåller bland annat checklistor för arbete inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Checklistorna kan laddas ner.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller förslag på förbättringar!

Hållbarhet - ”varför?”

Varför ska en verksamhet jobba med hållbarhet? Ja, det är den första frågan att ställa sig. Inom destination Rönne å och Ringsjön, som är en destination som sträcker sig längs med hela Rönne å och runt Ringsjön, har vi ställt oss den frågan och vi har hittat våra varför. Kanske kan din verksamhet identifiera sig med samma anledningar? Det viktiga med att kunna svara på frågan ”varför” är att det ger en förståelse och ett syfte med arbetet, det motiverar och det blir alltid enklare att berätta för andra om det finns ett ”därför” formulerat. Här kommer våra varför:

· Social hållbarhet arbetar vi med för att vi tror på att skapa ett gott liv med omtanke om människan.

· Ekologisk hållbarhet arbetar vi med för att vi vill värna om, gynna och bevara natur- och kulturmiljövärden.

· Ekonomisk hållbarhet arbetar vi med för att vi tror på tillväxt i nuet och framåt men inte på bekostnad av människa och natur.

Hållbarhet - ”hur?”

Hur ska vi jobba med hållbarhet? Det finns många olika sätt att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi tycker att det gäller att bestämma sig för en ände att börja i. Inom destination Rönne å och Ringsjön har vi tagit fram checklistor som verksamheter kan använda sig av. De ska vara en hjälp för verksamheter att se helheten inom hållbarhetsarbetet och ge en möjlighet att prioritera ett par punkter åt gången.

Men en destinations hållbarhet är inte bara beroende av att verksamheter gör sitt, vi har mängder av besökare, kunder och boende i området som bidrar med sina handlingar. Därför har vi tagit fram en code of conduct, en uppförandekod. Den har sin grund i allemansrätten men även i de erfarenheter som verksamheter och andra på destinationen har delat med sig av. Uppförandekoden är ett axplock av punkter som vi har försökt att skriva så enkelt som möjligt. Om du vill använda punktlistan för att kunna lotsa dina besökare och gäster är du välkommen att göra det!

Berätta om hållbarhetsarbetet

För de allra flesta företag och föreningar på destination Rönne å och Ringsjön är det självklart att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Vad som inte är självklart är att berätta om det. Allt fler vill resa hållbart, till en hållbar destination där det går att göra hållbara val. En verksamhets aktiva hållbarhetsarbete kan alltså ge konkurrensfördelar. Se till att berätta om alla bra saker du gör!

· Använd din webbplats för att berätta om din värdegrund, vad du står för och arbetar för att uppnå.

· Använd sociala kanaler för regelbundna uppdateringar om vad dina hållbara erbjudanden och framsteg du gör inom hållbarhetsarbetet.

· Använd bilder som visar ditt arbete och förstärker det du arbetar för.

Nätverk för hållbarhetsarbete

Alla som har verksamhet i någon av de sex kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm kan utvecklas i sitt hållbarhetsarbete tillsammans. Är du intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor gemensamt?

Välkommen att kontakta Destination Rönne å och Ringsjön!

E-post: naturturism@engelholm.se