Hoppa till innehåll

Säkerhet och första hjälpen

Akuta nödsituationer 112
Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Polisärenden 114 14
Ring 114 14 vid icke akuta polisärenden. Ring 114 14 vid brott och händelser som inte är pågående eller akuta. Du kan ringa numret dygnet runt, alla dagar under året. Vid pågående eller akuta brott ska du alltid ringa 112 för att larma polisen

Sjukvårdsrådgivning 1177
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se

Giftinformation 010 456 67 00
Ring 010 456 67 00 vid icke akuta ärenden för att komma till giftinformationscentralen. Om du misstänker att någon har fått i sig något giftigt genom förtäring:

  • Ge lite dryck, men bara om personen är vid fullt medvetande.
  • Om ett frätande ämne svalts är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och ge lite dryck. Framkalla inte kräkning.
  • Om en petroleum produkt (t.ex. tändvätska eller bensin) svalts framkalla inte kräkning. Drick om möjligt lite grädde. Uppsök sjukhus vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet.
  • Ring vid behov Giftinformation 010 456 67 00 för ytterligare råd om vad som behöver göras.
  • Ring alltid Giftinformation 010 456 67 00 vid misstanke om förgiftning med läkemedel.

Första hjälpen ring 112 eller 1177

Behöver du stöd och råd för att kunna ge första hjälpen finns två vägar att gå.

- Vid akutfall ring alltid nödnummer 112

- Vid icke akuta ärenden ring sjukvårdsupplysning 1177