Hoppa till innehåll

Karta

Kalvahagen naturreservat Åstorp

Kategori

  • Naturreservat

Kalvahagen är ett kommunalt naturreservat i Åstorp. Området, som karakteriseras av bokskog och hagmarker, har höga värden både vad gäller natur och rekreation och är en viktig länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda eller använda grill utanför anvisade platser
  • tälta eller övernatta i husvagn, husbil eller liknande
  • samla ved och pinnar
  • samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar

Relaterade platser

Relaterade platser