Hoppa till innehåll

Karta

Kalvahagen arboretum, Åstorp

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde
  • Nära parkering
  • Barnäventyr
  • Naturum

Kalvahagen är ett kommunalt naturreservat i Åstorp. Området, som karakteriseras av bokskog och hagmarker, har höga värden både vad gäller natur och rekreation och är en viktig länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen.

Från parkeringen vid Odengatan kan du enkelt komma till ett så kallat arboretum, skapat av Åstorps Turistförening med olika partners. Arboretumet är en samling med olika trädslag. Här kan du jämföra hur knoppar och blad skiljer sig mellan till exempel bok, avenbok och lind. Här finns även ett utemuseum med bilder över områdets natur och kultur.

I reservatet finns ett motionsspår med hinderbana. Vandringsleder som Skåneleden (Ås till ås) och leden som kallas "Brottets bana" (2 km, går runt stenbrottet) går i närheten.

Fakta

På en yta av 3200 kvadratmeter har Åstorps Turistförening tillsammans med olika partners skapat ett område där inspiration och människor skall trivas och utvecklas.

Vägbeskrivning

Adress:
Odengatan
265 32 Åstorp

Föreskrifter

Naturreservat

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel, utanför anvisad plats

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-30

Relaterade platser

Relaterade platser