Hoppa till innehåll

Hållbarhet utifrån ett verksamhetsperspektiv

Det är självklart att vi ska arbeta med hållbarhetsfrågor och för Destination Rönne å och Ringsjön är ett hållbarhetskoncept framtaget. Det är framtaget i samverkan mellan de sex kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm och genom dialog med individer och verksamheter på destinationen. Vi har genomfört enkätundersökningar, haft digitala träffar, samlats i workshops och tillsammans kommit fram till ett koncept att arbeta utifrån.

Vi utgår i frågan varför vi ska arbeta med hållbarhet och hur det ska göras men även i hur vi kommunicerar det vi gör och står för. En annan komponent i konceptet är de checklistor som är framtagna för att hjälpa verksamheter att komma vidare samt en uppförandekod för besökare. Listorna och koden finns som nedladdningsbara dokument.

Välkommen att ta del av vårt koncept! Vi hoppas att det kommer att inspirera och hjälpa till i en fortsatt utveckling i hållbar riktning.

Hållbarhet - varför!

Varför ska vi jobba med hållbarhet? Ja, det är den första frågan att ställa sig. Inom destination Rönne å och Ringsjön, som är en destination som sträcker sig längs med hela Rönne å och runt Ringsjön, har vi ställt oss den frågan och vi har hittat våra varför. Kanske kan din verksamhet identifiera sig med samma anledningar? Det viktiga med att kunna svara på frågan ”varför” är ett det ger en förståelse och ett syfte med arbetet, det motiverar och det blir alltid enklare att berätta för andra om det finns ett ”därför” fomulerat. Här kommer våra varför:

Social hållbarhet arbetar vi med för att vi tror på att skapa ett gott liv med omtanke om människan.

Ekologisk hållbarhet arbetar vi med för att vi vill värna om, gynna och bevara natur- och kulturmiljövärden.

Ekonomisk hållbarhet jobbar vi med för att vi tror på tillväxt i nuet och framåt men inte på bekostnad av människa och natur.

Hållbarhet - hur?

Hur ska vi jobba med hållbarhet? Det finns många olika sätt att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi tycker att det gäller att bestämma sig för en ände att börja i. Inom destination Rönne å och Ringsjön har vi tagit fram checklistor som verksamheter kan använda sig av. De ska vara en hjälp för verksamheter att se helheten inom hållbarhetsarbetet och ge en möjlighet att prioritera ett par punkter åt gången.

Men en destinations hållbarhet är inte bara beroende av att verksamheter gör sitt, vi har mängder av besökare, kunder och boende i området som bidrar med sina handlingar. Därför har vi tagit fram en code of conduct, en uppförandekod. Den har sin grund i allemansrätten men även i de erfarenheter som verksamheter och andra på destinationen har delat med sig av. Uppförandekoden är ett axplock av punkter som vi har försökt att skriva så enkelt som möjligt. Om du vill du använda den när du tar emot dina besökare är du välkommen att göra det!

Berätta om ditt hållbarhetsarbete

För de allra flesta företag och föreningar på destination Rönne å och Ringsjön är det självklart att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Vad som inte är självklart är att berätta om det. Allt fler vill resa hållbart, till en hållbar destination där det går att göra hållbara val. En verksamhets aktiva hållbarhetsarbete kan alltså ge konkurrensfördelar. Se till att berätta om alla bra saker du gör!

Nätverk för gemensamt hållbarhetsarbete

Alla som har verksamhet i någon av de sex kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm kan utvecklas i sitt hållbarhetsarbete tillsammans. Är du intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor gemensamt?

Välkommen att kontakta Destination Rönne å och Ringsjön!

E-post: naturturism@engelholm.se

Vill du veta mer om vårat hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Artiklar