Hoppa till innehåll

Elda säkert i skog och mark

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv men allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld. När du eldar är det din skyldighet att se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter.

Det är viktigt att välja en plats för elden där den inte riskerar att sprida sig eller skada mark och vegetation. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats.

Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar, de är svårsläckta om de tar eld.

Elda inte heller direkt på, eller alldeles intill, berghällar eller större stenblock. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är inte heller tillåtet att använda vindfällen som ved. Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med.

Eldningsförbud

Om det är risk för brand i skog och mark kan eldningsförbud införas. Detta är vanligt vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller kommunen som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Det är också länsstyrelsen och kommunen som informerar om vad som gäller; om brandrisk eller eldningsförbud. De informerar också om i vilka områden eventuella eldningsförbud gäller, vad som är förbjudet eller tillåtet och under vilka perioder .

Ofta kan lokaltidningar och radio, campingplatser, turistbyråer och kommunens räddningstjänst också ge besked om brandrisk och eldningsförbud.

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig på innan du tänder elden.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

Beslutade eldningsförbud gäller också i nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller för det mesta också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlor i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Lämna inte kvar skräp eller matrester

Det är alltid viktigt att städa upp efter sig och inte lämna skräp eller matrester i naturen. Just nu är det extra viktigt. En sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, afrikansk svinpest, finns inte i Sverige men längre ner i Europa. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt. Det överlever länge i miljön samt i kött och charkvaror från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Sjukdomen är inte farlig för människor men är mycket smittsam för vildsvin och grisar. Därför är det viktigt att inte lämna kvar till exempel skink- eller korvsmörgåsen som ingen åt upp.

Källa: Naturvårdsverket

Artiklar