Hoppa till innehåll

Karta

Anderstorp Eneskog Klippan

Kategori

 • Vandring
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett

Skåneleden går genom den lilla byn Anderstorp som är en tät klunga av små gårdar.

Strax intill byn ligger Anderstorp Eneskog, ett sedan gammalt populärt utflyktsmål med sina majestätiska gamla enar. Enarna är upp emot 150 år gamla. Området bär också spår av äldre vulkanisk aktivitet. Eneskogen är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen Skåne.

Vägbeskrivning

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

GPS-koordinater:
N 56.009944, E 13.374028

Föreskrifter

Gällande naturreservat:
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. elda fast bränsle så som ved/kol eller använda grill annat än på anvisad plats
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 5. cykla under betessäsongen 31 mars till 1 december,
 6. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att:

 1. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 2. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.
 3. placera ut främmande föremål.

Relaterade platser

Relaterade platser