Hoppa till innehåll

Karta

Saxåöglan, Trollenäs-Gullarp Eslöv

Kategori

 • Promenad
 • Löpning
 • Vandring
 • Nära parkering
 • Rundslinga

Saxåöglan ligger cirka fyra kilometer nordväst om Eslövs tätort och är ett naturskönt område längs den slingrande Saxån. Mitt i området ligger Trollenäs slott med sin slottspark.

Om du bara går söder om ån, utan att gå in i Gullarp (Saxåöglan) blir turen cirka 2,5 kilometer.

Om du går runt Gullarps by (Gullarpssvängen) blir det 1,2 kilometer.

Om du lägger ihop Saxåöglan och Gullarpssvängen blir slingan 3,5 km. Då kallas den Trollestigen.

Föreskrifter

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss frihet att röra oss i naturen. Huvudregeln i allemansrätten är – ”inte störa, inte förstöra”.

 • Var rädd om naturen. Bryt inte kvistar och grenar från levande träd.
 • Ta med dig ditt skräp hem.
 • Plocka bär, svampar och blommor. Men bara utanför naturreservat och inga fridlysta växter.
 • Håll koll på din hund. Under våren när fåglar och andra djur får ungar är det bra att hålla hunden i koppel.
 • Var försiktig när du eldar. Håll koll på eldningsförbud och använd gärna fasta grillplatser.
 • Visa hänsyn. Gå inte för nära hus.

I naturreservat råder andra föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. plocka växter, inbegripet mossor och lavar

3. samla in ryggradslösa djur som fjärilar, skalbaggar, sniglar och snäckor eller eljest störa djurlivet

4. tälta

5. göra upp eld annat än på anvisad plats

6. framföra motordrivet fordon

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Relaterade platser

Relaterade platser