Hoppa till innehåll

Karta

Prästamarken Kvidinge Åstorp

Kategori

 • Promenad
 • Löpning
 • Vandring
 • Nära parkering
 • Elljusspår
 • Rundslinga

Prästamarken är ett kommunalt naturreservat i Åstorps kommun. Reservatet är beläget strax norr om Kvidinge tätort och upplevs närmast som en skoglig oas i det annars intensivt odlade landskapet.

I detta lilla, men innehållsrika reservat finns en delvis belyst motionsslinga som är 1,2 km lång. Det finns möjlighet att förlänga den med 450 m runt ängen.

I reservatet finns bänkar och bord samt en grillplats i den södra delen.

Kvidingeprofilen är en annan vandringsled, på 6 km, som tar dig förbi Prästamarkens naturreservat och fortsätter sedan till Tomarps kungsgård och Tomarps ene. Leden går utmärkt att följa från Kvidinge tågstation.

Parkering finns i den östra delen, intill Tommarpsvägen.

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 6 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Åstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Vägbeskrivning

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit.

Tomarpsvägen 20
260 60 Kvidinge

N 56.140750, E 13.050389

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda eller använda grill utanför anvisad plats
 • cykla utanför anvisade vägar
 • rida utanför anvisade vägar
 • övernatta i tält
 • ställa upp husvagn/husbil

Fullständiga föreskrifter för besökare

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Parkering

Parkering finns i den östra delen, intill Tommarpsvägen.

Relaterade platser

Relaterade platser