Hoppa till innehåll

Karta

Stackarpsdammen Fågellokal, Klippan

Kategori

  • Fågelskådning
  • Nära parkering
  • Parkeringsplats

Främst en vinterlokal med smådopping och änder, men lokalen kan också vara värd ett besök under vår/höststräcket. Dammen är omgiven av ädellövskog i söder och betade hagmarker i norr. Rönne ås lopp genom dammen förhindrar oftast isbildning under vintern.

Fakta

Häckfåglar: Knölsvan och skäggdopping i dammen. I närområdet kungsfiskare, steglits och mindre hackspett.

Vinter: Smådopping, salskrake och flertalet andarter.

Tillfälligt: Ägretthäger, mindre sångsvan och dvärgbeckasin

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning

Kör söderut från Klippans centrum mot industriområdet Åbytorp söder om järnvägen. När järnvägen passerats nås Fabriksvägen. Tag då av mot Klöva Hallar. Fortsätt några hundra meter, passera Rönne å, och ställ sedan bilen utmed vägen. Här finns parkeringsmöjligheter för ett mindre antal bilar.

Relaterade platser

Relaterade platser