Hoppa till innehåll

Karta

Östra Fulltofta, Naturreservat

Kategori

  • Naturreservat

Östra Fulltoftas naturreservat är beläget på sluttningen ner mot Ringsjön och domineras av ädellövskog. I reservatet växer flera gamla och grova ekar, bokar, aspar och lindar. En del av träden är runt 250 år gamla och mycket viktiga för djurlivet. Östra Fulltofta ingår i strövområdet Fulltofta.

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 76 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Förvaltare Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Vägbeskrivning

Parkering i nordöst
N 55.879889, E 13.650639

Parkering i sydväst
N 55.869722, E 13.636778

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisad plats
  • gräva upp växter
  • samla ved och pinnar

Relaterade platser

Relaterade platser