Hoppa till innehåll

Karta

Nyvångshögen, Åstorp

Kategori

  • Att göra
  • Kulturmiljö

Nyvångshögen är en slagghög från gruvtiden och är nästan 60 meter hög. Högen står som en symbol för hela gruvhanteringen i nordvästra Skåne som under drygt hundra år var bygdens största industri. 1907 sänktes det första schaktet i Nyvångs gruva. Kilometerlånga gångar fanns under jorden och där kolen med små järnvagnvagnar tog sig fram till schaktet för att hissas upp, sorteras och lastades på järnvägsvagnar.

Att besöka området är gratis och grindarna in hittar du från gruvmuseets parkering.

Mellan entrén och vägen upp mot toppen finns en parkliknande miljö med stora gröna ytor med plats för lek och picknick. På platsen har det anlagts nya promenadstigar och bänkar. Det har även tagits fram skyltar längs det plank som byggts längs gången upp mot utsiktparken som beskriver Nyvångshögens historia fram till idag. Detta har gjorts tillsammans med Nyvångs Gruvmuseum.

Därtill har flera träd och annan växtlighet tagits bort för att frigöra området uppe på Nyvångshögen och vid den nedre delen av området.