Hoppa till innehåll

Karta

Munkarps fälad, Naturreservat, Höör

Kategori

  • Naturreservat

Munkarps fälad är en rest av den förr vidsträckta betesallmänningen som tillhörde Munkarps by. Huvuddelen av reservatet består av småkuperad fäladsmark med enbuskar och ett par insprängda kärrstråk som delas av ett alkärr.

Fakta

Bildat: 1973

Storlek: 19 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Vägbeskrivning

Parkering
N 55.944667, E 13.468722

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • störa djurlivet

Relaterade platser

Relaterade platser