Hoppa till innehåll

Karta

Hallaröd, Naturreservat, Höör

Kategori

  • Naturreservat

I Hallaröd har ädellövskogen en lång historia. Den har funnits här i århundraden, men den har inte alltid sett ut som nu. På 1800-talet gjorde böndernas betesdjur skogen mer öppen och ljus. Idag är träden högre och står mer tätt. Numera är skogen ett tillhåll för 16 olika arter av fladdermöss!

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 32 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Vägbeskrivning

Parkering vid kyrkan

N 55.977500, E 13.448750

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • bryta kvistar och samla ved
  • skada fast föremål

Relaterade platser

Relaterade platser