Hoppa till innehåll

Karta

Grillplats, Billingemölla Eslöv

Kategori

  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Grillplats/Eldplats
  • Bänkbord

I den vackra Rönne ås dalgång, två kilometer nordost om Billinge, ligger naturreservatet Billingemölla. Området är ett naturskogsområde som i stort sett får växa fritt.

Föreskrifter

Observera att det i naturreservat gäller andra föreskrifter än för andra naturområden.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, levande eller döda träd och buskar

2. plocka växter, inbegripet mossor och lavar

3. samla in ryggradslösa djur som fjärilar, skalbaggar, sniglar och snäckor eller eljest störa djurlivet

4. tälta

5. göra upp eld annat än på anvisad plats

6. framföra motordrivet fordon

7. medföra ej kopplad hund

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Relaterade platser

Relaterade platser