Hoppa till innehåll

Karta

Forsmöllan Klippan

Kategori

  • Kulturmiljö
  • Rullstolsvänligt
  • Barnvagnstillgängligt
  • Nära parkering

Vid Forsmöllan finns en kraftstation, som är tagen ur bruk sedan länge. Fördämningen finns kvar och söder om denna breder Forsmölledammen ut sig. Norr om kraftstationen bildar Rönneå små forsar fram till bron över väg 21.

Intill ån ligger det så kallade Pepparkakshuset, en smedja från 1800-talet. Där bodde också en gång i tiden pappersbruksarbetare. Klippans hembygdsförening fick 1974 byggnaden i gåva av Klippans finpappersbruk.

I ån nedanför kraftverket ser man sommartid forsärla och vintertid strömstare.

Väster om dämmet går stigar upp genom lärk och granskog. Stigarna tar dig på en variationsrik runda genom bok- och björkskog och betade hagar.

Relaterade platser

Relaterade platser