Hoppa till innehåll

Karta

Dynget, Naturreservat, Åstorp

Kategori

  • Naturreservat

Dynget är ett litet naturreservat nära Rönneå. Reservatet består huvudsakligen av öppna, betade fuktängar och kärr med inslag av vide- och aldungar.

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: 4 hektar

Kommun: Åstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • skada vegetationen
  • skada eller gräva upp växter annat än för undervisningsändamål

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Relaterade platser

Relaterade platser