Hoppa till innehåll

Karta

Bosarps Jär, Naturreservat, Eslöv

Kategori

  • Naturreservat

I slättlandskapet utanför Eslöv reser sig Bosarps jär - en rullstensås som har bildats av inlandsisens smältvatten. Åsen är en så kallad getryggsås med smalt krön och branta sidor som idag täcks av ädellövskog. Vid vägen mot Hemmingsberga finns en liten parkering med rastplats och en trappa som tar dig upp på åsen. Uppe längs det 3 km långa åskrönet går en stig som bjuder på fin utsikt över omgivningarna.

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 21 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Vägbeskrivning

Parkering
N 55.887326, E 13.340330

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • skräpa ner
  • skada vegetation

Relaterade platser

Relaterade platser