Hoppa till innehåll

Karta

Bläsinge Ängar fågellokal, Klippan

Kategori

  • Att göra
  • Fågelskådning
  • Naturvärde

Bläsinge ängar är ett av Klippans kommuns mest värdefulla fågelområden och har stor betydelse för häckande, rastande och övervintrande våtmarksfåglar. Området översvämmas nästan årligen och fungerar under våren som rastlokal för olika änder och vadare. I området häckar bland annat brun kärrhök, tornfalk, rödbena, tofsvipa, gulärla och gräshoppsångare, som framför sin svirrande sång när skymningen faller.

Vägbeskrivning

GPS-koordinater
RT 90: X 6230314 Y 1328194
WGS84: Lat 56° 10′ 12,22″ Lon 13° 2′ 20,69″
Decimal: 56.1700, 13.0390

Kör du från Klippan mot Östra Ljungby står en skylt, ”Bläsinge ängar”, som visar dig vägen. Kör in mot ängarna och stanna lämpligast vid den f.d. järnvägen mellan Stidsvig och Åstorp. En fin observationsplats finner du på järnvägbron. Här har du en god överblick över området utan att störa de häckande eller rastande fåglarna. Närmsta bussförbindelse: Linje 510, hållplats Östra Ljungby/Bläsinge Ängar