Hoppa till innehåll

Karta

Backaslingan, Höör

Kategori

  • Löpning
  • Elljusspår
  • Rundslinga

Motionsslingan är 750 meter lång och ansluter dels till gång- och cykelvägen vid Kvarnbäcks boulebanor i norr och dels till Hälsans stig och Skåneleden i söder.

Slingan är till största delen grusbelagd men på vissa sankare partier finns träspång. Det skiljer ungefär 10 meter mellan högsta och lägsta punkt och slingan bjuder både på utmaning och en fin naturupplevelse.

Längs motionsslingan finns två grillplatser. En grillplats på toppen av kullen med utsikt över Kvarnbäck och en vid den norra sluttningen, nära boulebanorna. Den sistnämnda grillplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Vägbeskrivning

Slingan ansluter dels till gång- och cykelvägen vid Kvarnbäcks boulebanor i norr och dels till Hälsans stig och Skåneleden i söder.