Hoppa till innehåll

Karta

Askebacken med Lyby stubbskottäng, Naturreservat Hörby

Kategori

  • Naturreservat

Blåsippa, lungört och skogsbingel är några av de blommor som täcker marken i reservatets lummiga ädellövskog. I öster hittar du öppna ängs- och betesmarker. Här kan du istället se smörboll och ängsskära. Från den öppna marken har du fin utsikt mot Osbyholm och ut över Ringsjöarna. Stängselgenomgångar finns till den betade marken och en stig leder genom skogen.

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 26 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Vägbeskrivning

Parkering
N 55.839833, E 13.604694

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • beträda ängen och stubbskottängen under tiden 1 april till och med att slåttern är avslutad, med undantag av markerade stigar
  • ha hund okopplad
  • elda
  • cykla
  • framföra motordrivet fordon
  • rida

Relaterade platser

Relaterade platser