Hoppa till innehåll

På Rönne å med kanot

Att paddla längs med Rönne å ger en fantastisk naturupplevelse. Vissa sträckor kan du glida ljudlöst fram och få se både den vackra fågeln Kungsfiskare och hoppande atlantlax. Andra sträckor bjuder på brusande forsar och mer utmanande passager.

Landskapet längs med ån består av snårig buskskog såväl som öppna odlingslandskap, kulturmiljöer och modern stad. Rönne å är 8 mil lång och rinner i nordvästlig riktning med start i Ringsjön för att så småningom mynna ut i Skälderviken.

Miniguider