Hoppa till innehåll

Karta

Rönne å Tomarps Ene fiskeområde Kvidinge Åstorp

Kategori

  • Fiske
  • Friluftsområde
  • Nära parkering

Rönne å Tomarps ene, här gäller fiske endast på västra/sydvästra sidan av ån.

Ängelholms Sportfiskeförening äger fiskerätten.

Fakta

ÄSFF är en förening med ca 330 medlemmar.Målsättningen är att skapaså bra fiske som möjligt, i första hand i Rönneå med biflöden.

Detta sker genom att klubben sedan många år sköter kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå och Rössjöholmsån.

Vid Rönneå finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten. Medlemmar har lagt tusentals timmar på att fixa söndriga fiskebryggor, på våren samlas en massa skräp som måste städas bort, vass växer oavbrutet det är en hård kamp mot detta gissel men ett par gluggar hålls öppna i de mycket täta "djunglerna".

För att ha ett trevligt fiske krävs att det finns fisk att fånga. Sedan några år är det inte tillåtet att sätta ut lax och öring i ån. Detta för att bevara den ursprungliga stammen samt att inte riskera att sjukdomar förs över från fiskodlingar till åns egen fiskstam. ÄSFF har därför tillsammans med fiskeklubbarna i Klippan och Helsingborg satsat mycket kraft och pengar på att förbättra lekmöjligheterna för framför allt laxen i Rönneå. Ån har rensats och nya lekbottnar anlagts. Detta har resulterat i man idag kan ha ett bra fiske efter lax i Rönneå.

Det har bildats ett fiskevårdsområde i de nedre delarna av Rönneå samt delar av Rössjöholmsån och Kägleån. ÄSFF kommer att i samarbete med fiskevårdsområdet göra olika fiskevårdsåtgärder här med målsättning att havsöringfisket ska förbättras väsentligt.

OBS

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de fiskeregler som gäller vid varje fiskeplats.Det gäller både de regler som fiskerättsinnehavaren sätter och allmänna bestämmelser som sätts av länstyrelsen.

Se hemsida för regler, perioder för fiske och rekommendationer.

Föreskrifter

Se hemsida för regler, perioder för fiske och rekommendationer.

OBS

Ofta får man se skräp ligga längs våra vatten, så vi vill påminna om nedanstående:

En lina som slängs i naturen försvinner inte efter några veckor, om den hamnar såsolens strålar träffar så ligger den mycket längre. Om linan hamnar i skuggan ligger den i åratal.

Tyvärr händer det ofta att fåglar samt annat vilt trasslar in sig i dessa dödsfällor,dessa går en mycket plågsam död till mötes alldeles onödigt, klumpigt och dumt.

Se därför till att nästa kan komma till fiskevattnet och finna det lika fint som du gjorde.

Var därför noga med att städa upp och ta med dig hem de linor och skräp som du tänker slänga.Eller utnyttja de tunnor för skräp som finnslite varstans längs ån.

Utan att det hjälper fåglar och andra djur är det böter på nedskräpning i naturen.

Relaterade platser

Relaterade platser