Hoppa till innehåll

Karta

Rönne å nedre, fiskeområde, Ängelholm

Kategori

 • Fiske
 • Naturvärde
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik

Rönne å nedre fiskevatten sträcker sig från koloniområdet nära Kungsgårdsleden (väg 107) genom Ängelholms stadskärna och ut i Skälderviken.

Vid Rönne å finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder.

Ängelholms Sportfiskekörening (ÄSFF) innehar fiskerätten. ÄSFF är en förening med 330 medlemmar. Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt, i första hand i Rönne å med biflöden.Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten.

Fakta

Rönne Å rinner från Ringsjön till Skälderviken, alltså norrut, i Ängelholms kommun kan man köpa fiskekort på sträckan ”Gåsahalsen” till mynningen. Det populäraste fisket är efter lax och havsöring, men även metet är bra på många ställen. Ån är västkustens sydligaste vattendrag med ett självreproducerande bestånd av atlantlax. Laxen börjar normalt stiga under april månad. Först kommer de största fiskarna som kan väga över 10 kg. Under sommaren stiger smålaxen, den sk grilsen. Havsöringsfisket börjar första helgen i mars. Vanligast tidigt på säsongen är den utlekta fisken som är på väg tillbaka till havet, sk besor, som ska återutsättas, men en hel del blank fisk rör sig mellan havet och ån och erbjuder sportfiskarna ett bra fiske. Havsöringen börjar ofta stiga runt midsommar men fisket på vandringsfisk brukar vara bäst mot slutet av säsongen.

I ån finns också bl.a. abborre, gädda och vitfisk.

Föreskrifter

Fiskeregler för kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå mellan ”Gåsahalsen” och havet

Regler för fiske inom Rönneåns nedre fvo på de sträckor som upplåtits för kortbelagt fiske och förvaltas av Ängelholms Sport och fiskevårdsförening.

 1. Fiske efter laxartad fisk tillåtet från första helgen ( lördag-söndag) i mars till 30/9

(övrigt fiske förlängt till den 31/12)Obs ! Totalt Fiskeförbud råder Jan-Feb

 1. Fiske får bedrivas sportmässigt . Tillåtna redskap : Spinn, fluga o haspel

Endast 1 krok (1-,2,-3 krok) Mete Ej tillåtet under Mars månad

All typ av mete efter laxartad fisk är förbjudet under hela året Ej huggkrok

 1. Fiske får bedrivas från båt dok EJ under Mars månad.

Obs Trolling är förbjudet hela året, dock är dragrodd tillåtet

 1. Premiärfiske första helgen i mars (lördag-söndag) Ett kort 200:-

Detta kort berättigar fiske mellan 08:00-18:00 under premiärhelgen

 1. För fisket efter premiärfisket gäller fiskekort.

Säsongskort, Veckokort, Dagskort 80:-(Barn under 18 år fiskar gratis)

 1. Öppen Eld får endast förekomma på avsedda platser
 2. Maskgrävning vid ån är ej tillåten
 3. Fångstrapportskalllämnas in efter avslutat fiske till något av kortförsäljningsställena
 4. Fångst av laxartad fisk är begränsad till 2 st/dag

All lekfärgad lax (oberoende av årstid), samt lax fångad efter den 31/8 skall återutsättas

Minimum mått Lax 45 cm Öring 45 cm Gädda 45 cm

Alla utlekta fiskar lax som öring ”sk Besor” skall återutsättas

Gädda över 90 cm skall återutsättas

Abborre över 40 cm skall återutsättas

All ål ska återutsättas

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de fiskeregler som gäller vid varje fiskeplats. Det gäller både de regler som fiskerättsinnehavaren sätter och allmänna bestämmelser som sätts av länstyrelsen.

OBS!

Ofta får man se skräp ligga längs våra vatten, så vi vill påminna om nedanstående:

En lina som slängs i naturen försvinner inte efter några veckor, om den hamnar så solens strålar träffar så ligger den mycket länge. Om linan hamnar i skuggan ligger den i åratal...

Tyvärr händer det ofta att fåglar samt annat vilt trasslar in sig i dessa dödsfällor, dessa går en mycket plågsam död till mötes alldeles onödigt, klumpigt och dumt.

Se därför till att nästa kan komma till fiskevattnet och finna det lika fint som du gjorde.

Var därför noga med att städa upp och ta med dig hem de linor och skräp som du tänker slänga. Eller utnyttja de tunnor för skräp som finns lite varstans längs ån.

Utan att det hjälper fåglar och andra djur är det böter på nedskräpning i naturen.