Hoppa till innehåll

Karta

Rönne å fiskeområde Klippan

Kategori

  • Fiske
  • Nära parkering

Rönne åär vårt största rinnande vatten och är lättillgängligt. Ån har 3 kraftverk och två kraftverksdammar under sin färd förbi Klippan. Här finns fina metvatten med ett stort antal fiskartersom mört, brax, sutare, karp, sarv, gädda och abborre.

Den laxförande biten nedströms Stackarpsdammen är ett populärt och bra ställe för havsöring och lax.

OBSERVERA

Fiske tillåtet på olika sidor längs med olika sträckor. Fiske längs med norra sidan av av Rönne å på vissa sträckor och på båda sidor längs med vissa sträckor. Vid Forsmöllan är fiske tillåtet på västra sidan av dammen.

Vissa sträckor mete ej tillåtet.

Vissa sträckor är fiske ej tillåtet, se dokument för nedladdning och Klippans Sport & Fiskevårdsförenings hemsida för mer detaljerad information.

Fakta

Fiskerätten innehas av Klippans Sport & Fiskevårdsförening.

Föreningens syfte är att stimulera till gott kamratskap och utveckla fisket för sport och avkoppling.Vi lägger ner stora resurser för fiskevården i våra vatten i samarbete med våra kolleger i Ängelholms och Helsingborgs sportfiskeföreningar.

Vi vill hjälpa till med att skapa ökat naturintresse bland våra ungdomar.

Föreskrifter

I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fritt för barn upp till 11 år

Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 11 år. Fiskar gratis på vuxens fiskekort och kvot.

Respektera fiskeförbudet okt-mars

Från den första oktober till den siste februarigäller totalt fiskeförbud i Bäljane Å och Rönne Å(nedströms Stackarpsdammen).Under mars månadfår endast medlemmar fiska i dessa vatten.

Det är förbjudet att fiska på vallarna till kraftverkenoch 200 meter nedströms vattenkraftverken!

Fiskekort

Du kan köpa fiskekort av Klippans Sport- & Fiskevårdsförening genom iFiske. Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Klippans Sport- & Fiskevårdsförening (837600-5628).

Fiskekortet är personligt och ska på anmodan visas upp tillsmmans med giltig legitimation.

Max 2 laxartade fiskar per dygn

Övrigt

Fiskekort för Rönne Å och Bäljane Å gäller INTE för fiske i Lilla Hålsjön(Trollsjön) och Tomarps Ene.

Tillåtna fiskeredskap och fångstmetoder
1. Mete
2. Spinnfiske
3. Flugfiske

– max 2 laxartade fiskar får behållas per fiskedag
– all lekfärgad lax återutsätts (oberoende av årstid)
– all lax återutsätts från och med 1 september
– endast en krok (1-, 2- eller 3-krok) per bete
– huggkrok fårinteanvändas

Tillåten minimistorlek
Fiskare bör respektera förbudet att behålla fisk kortare än:
Gädda – 40cm
Lax – 50cm
Öring – 45cm
Ål –fiskeförbud!

Relaterade platser

Relaterade platser