Hoppa till innehåll

Karta

Ringsjön fiskeområde Hörby, Höör, Eslöv

Kategori

  • Fiske

Ringsjön består av tre olika sjöbäcken;Östra sjön, Västra sjön, Sätoftasjöndär den Östra är störst till ytan också det största medeldjupet som är 6,1 mtotal sjöyta på 3973 Ha. Maxdjup är 17,5 som är i Sätoftasjön.

Ringsjön är också känd för sitt braxenfiske. Efter att det i början på detta sekel varit problem med algblomning så påbörjades ett reduktionfiske som bidragit till att siktdjupet har förändrats från 80 cm till 120 cmoch betydligt mindre algblommning. Idag är det en sjö som har utmärkt gösfiske, abborre naturligtvis gäddan som står och lurar i vassen.

Källa: www.ringsjon.net Ringsjöns FVOF

Fakta

Ringsjön är populär för sportfiske.

Fisket efter gös påsommaren är magiskt, likaså abborrfisket både sommar ochvintertid. Även jägaren efter gammelgäddan blir inte besviken.

Båt kan du hyra i sjön, antingen hosBjörksRingsjönellerRingsjöstrand.

Möjlighet att sätta i egen båt finns vid kommunensbåtramp i Sätoftasjön.

Ringsjön är rik på fisk. Återväxten är mycket bra och prickar du rätt dag kanantalet av gös samt abborre bli riktigt stort.

Östra Ringsjön är den djupaste av sjöarna. Den inbjuder till lysandegösfiske, både på djupen samt även på brantkanterna underkvällstid, då gösen går upp på grundare vatten för att jaga.

Västra Ringsjön är grund och ganska jämndjup, här finnergäddfiskaren fina område med grov gädda. Även abborren frodas ivästra sjön.

Transporterar dig mellan sjöarna gör du via kanalenunder väg 23 vid Gamla Bo.

Kanalen håller bra djup i mitten ochdet är inga problem att färdas igenom med båt.

Sätoftasjön har det mesta iform av större djup, grund och finavassvikar. Ta det försiktigt in till Östra Ringsjön, där är det mycket grunt och stenigt.

Källa: Ringsjöns fiskevårdsområde www.ringsjon.net

Föreskrifter

Sportfiskeregler för RingsjönsFiskevårdsområdesförening 2023

Fiskekort krävs för att fiska i alla 3 sjöarna.

Person som innehar giltigt fiskekort får fiska i Östra Ringsjön, Västra Ringsjön samt Sätoftasjön.

Här löser du fiskekort.

Generella regler:

1.1Minimimått - Maxmått

Fisk under/över följande mått fårinteföras iland:

Sik: minst 27 cm

Gös: minst 45 cm

Kräfta: Förbjudet

Gädda: minst 45 cm, max 90 cm

1.2 Fredningstider

1.2.1 Fiske efter gös är förbjudetunder tiden 15 april - 31 maj

1.2.2 Fiske efter sik är förbjudetunder tiden 1 nov. - 31 dec.

Begränsningar:

1.3 Begränsningar i fångad fisk per person / fiskekort och dygn:

Max tillåten fisk: gös 1 st, abborre 10 st, gädda 2 st.

Fisketävlingar

Förbud för fisketävlingar 1 mars - 31 augusti, tävlingar skall anmälas till föreningen

3.0Avgifter, regler, anvisningar

3.1 Ringsjöns FVOF upplåter fiske för allmänheten genom att sälja fiskekort.

(Se hemsida för aktuella priser)

3.1.6 Fiske förbarn och ungdom under 16 år är avgiftsfritt, för övrigt samma regelverk som gäller kortköpare under punkt 3.2 - 3.4 och 3.7

3.2 Fiskekort är personliga och kan inte överlåtas till annan person.

3.2.1 Fiskekort-köpare är skyldiga ta reda på befintliga regler för fisket i sjön.

3.3 Fiske får inte ske i närheten av utsatta nät, eller redskap, så att dessa kommer till skada. Fiskeförbud inom 200 meter från bebodd tomt.

3.4 Fiskekortet berättigar till fiske i Ringsjön enligt gällande bestämmelser, med enbart handredskapsfiske. Max. 4 spön/båt och 2spön/kort. Förbud med djuprigg. Endast hullingfri krok är tillåten.

Vid återutsättning av fisk ska fisken hanteras så, att skada på fisken minimeras.Detta innebär att fisken hanteras med blöta händer, dras upp och återutsätts så snabbt som möjligt och om möjligt krokas av i vattnet, men om så inte är möjligt, ska större fisk inte lyftas i huvud eller stjärt. Vid fiske där syftet är att återutsätta fisken, ska nödvändiga redskap för en skonsam hantering finnas till hands.

Ringsjöns fiskevårdsförening rekommenderar att inte fiska med betet på större djup än 9 meter om avsikten är att återutsätta fisken. Liksom vid temperatur över 20 grader så ska största försiktighet råda, för fiskens överlevnad.

3.5 Fiskekort, alternativt i-fiskekontrollnummer, ska alltid medföras på fisketur och kunna uppvisas på begäran för polis och tillsynsperson, korten skall vara lösta innan fiskets påbörjan. Vid kontroll av fiskekort skall redskapen tas upp i syfte att underlätta kontrollen.

3.6 Förutsättningarna för att familjekortet skall gälla, är att alla är mantalsskrivna på samma adress, som köparen. Det skall även på kortet skrivas namn på alla personerna, som fiskar på kortet.

3.7 All fångad vitfisk, såsom mört och braxen, ska landas

4.Kontrollavgifter

4.1 Överträdelser enligt punkterna 1.2, 1.3, 3.2 - 3.7 ger en kontrollavgift på 1.000 kr.

Relaterade platser

Relaterade platser