Hoppa till innehåll

Karta

Hyllingedammen / Tegelbruksdammen, Åstorp

Kategori

  • Fiske
  • Nära parkering

I tegelbruksdammen i Hyllinge inplanteras regelbundet regnbåge men under året även öring och röding, men det finns även abborre, bäcköring, gädda, gräskarp och mört varav de fyra sistnämnda i mycket liten skala.

Om gräskarp skulle fångas måste de återutsättas varsamt och om gädda fångas måste den avlivas.

I Vegeå finns id, sutare abborre, gädda, mört, bäcköring, havsöring, och enstaka regnbågar.

Allt fiske kräver fiskekort. Dagskort kostar 200 kronor och berättigar till upptagande av två ädelfiskar per dag.
Dessa kan lösas hos:
– Hyllinge Cash i Hyllinge
– Lydinge Golfklubb i Hyllinge
– Fladens Sportfiskebutik på Väla
Källa:Information & Regler – Åstorps Fiskevårdsförening (astorpsfiskeforening.se)

Fakta

Org.nr för friskvårdsbidrag
802472-3440. Det är detta nummer som ska användas när ni ansöker om friskvårdsbidrag för våra fiskekort.

Fiskbestånd
I tegelbruksdammen inplanteras regelbundet regnbåge men under året även öring och röding, men det finns även abborre, bäcköring, gädda, gräskarp och mört varav de fyra sistnämnda i mycket liten skala. Om gräskarp skulle fångas måste de återutsättas varsamt och om gädda fångas måste den avlivas. I Vegeå finns id, sutare abborre, gädda, mört, bäcköring, havsöring, och enstaka regnbågar.

Fiskekort
Dagskort kostar 200 kronor och berättigar till upptagande av två ädelfiskar per dag. Dessa kan lösas hos:– Hyllinge Cash i Hyllinge– Lydinge Golfklubb i Hyllinge– Fladens Sportfiskebutik på Väla

Det går också att betala dagskort via Swish på nummer 123 059 26 75.

OBS! Under vissa av sommarmånaderna kan det ibland förekomma riklig växtlighet samt badande i dammen!

Källa:Information & Regler – Åstorps Fiskevårdsförening (astorpsfiskeforening.se)

Vägbeskrivning

Koordinater:
56.097070306779955, 12.86445978495302

Föreskrifter

Fiskeregler
1. Fiske får endast ske efter lösande av Medlemskort eller Dagskort samt ha läst reglerna för fisket i Tegelbruksdammen.
2. Detta kort är personligt och skall bäras synligt. Alla medlemmar har rätt att kolla kortets giltighet.
3. Barn under 12 år får fiska på målsmans Medlems- eller Dagskort i dennes närvaro. (Dock gäller 2 st. fiskar sammanlagt.)4. Endast spinn- eller flugfiske är tillåtet. (Även tyngd med ”flugtafs” är tillåtet om tafsen är längre än 40 cm.) Allt annat fiske är förbjudet. (Mete, plastkula, ryckfiske, isfiske, saxfiske etc.) Fiske får endast ske från strand eller brygga. (Ej is, båt eller flotte.)5. Endast 1 spö per fiskare får användas åt gången.
6. Krokad fisk får endast släppas tillbaka om det är uppenbart att den ej är skadad. (Använd Våta Fingrar.)
7. Högst 2 st. ädelfisk per dag och kort får behållas. (Efter 2 st. upptagna ädelfiskar är fisket ovillkorligen slut.) OBS! Gräskarp får inte fångas!
8. Tider då det är tillåtet att fiska hittar ni under en egen rubrik.9. Bryggorna är till för sportfiskarna.
10. Allt fiske sker på egen risk.

OBS! OBS! OBS!NI SOM ANSER ER VARA SPORTFISKARE BEHÖVER INTE LÄSA FÖLJANDE STYCKE:
Olovligt och/eller olaga fiske d.v.s. brott mot ovan reglemente är straffbart enligt fiskerättslagen, och kommer att åtgärdas genom följande:
– En expeditionsavgift på 500 kr kommer att tas ut.
– Eventuell fiskerätt drages in. (Medlemskort)
– Vid avsaknad av fiskekort krävs ni också på en årsavgift för medlemskap.
– All fiskeutrustning tages i beslag omedelbart och anmälan görs till Polisen.

Öppettider
Fisket börjar den första lördagen i Mars (om det är isfritt) för medlemmar samt dagen efter för dagskortsfiskare och avslutas 31 december. I slutet av november eller i början på december har vi en dag som blir avslutningsdag för medlemmarna. Vilket datum denna dag blir, står att läsa i god tid på tavlorna vid dammen samt på annan plats här på hemsidan. Dessa datum gäller endast om det är isfritt, vilket innebär att de kan ändras samt att om isen lägger sig t.ex. den 15/3 stängs dammen tillfälligt.Fisketider:Fiske får bedrivas mellan Gryning och Skymning!OBS! Ge akt på ”Fiske Förbjudet” Skyltar.(Av någon orsak kan det tillfälligt vara avbrott i fisket.)

Fiskevatten
Dagskort berättigar endast till fiske i Tegelbruksdammen.
Medlemskap berättigar till fiske i:Tegelbruksdammen, den södra sidan av Vegeå mellan E4:ans motorvägsbro och uppströms till bron vid väg 107, samt från E4:ans motorvägsbro och c:a 1000 meter nerströms mot Ängelholm fram till nästa vägbro, samt den norra sidan från E4:ans motorvägsbro och cirka 1 200 meter uppströms.

Målsättning
Föreningen har som målsättning att verka för en stimulerande fritidssysselsättning och att detta ska ske på ett sportmannamässigt vis. Vi strävar efter en utbredd ungdomsverksamhet och att kunna ge dem en lärorik och intressant hobby. Den har även som avsikt att kunna erbjuda intressanta fiskevatten för sina medlemmar samt att verka för att det alltid finns gott om fisk i tegelbruksdammen varför det inplanteras kontinuerligt under säsongen.

Källa:Information & Regler – Åstorps Fiskevårdsförening (astorpsfiskeforening.se)

Relaterade platser

Relaterade platser