Hoppa till innehåll

Karta

Bäljane å fiskeområde, Klippan

Kategori

  • Fiske
  • Naturvärde
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik

Bäljane åbjuder på ett väldigt varierat fiske där alla kan hitta en plats. Ån är väldigt lätt att nå längs hela sträckan och naturkänslan finns överallt i den fina dalgången. Svårighetsgraden är rätt hög men det finns fina bitar som alla kan fiska på längs hela sträckan.

Ån fiskar bäst i lite högt vatten och chansen är då som störst att kroka en av åns laxar.

OBSERVERA

Fiske längs med södra sidan av Bäljane å.

Vissa sträckor är fiske ej tillåtet, se dokument för nedladdning och Klippans Sport & Fiskevårdsförenings hemsida för mer detaljerad information

Fakta

Fiskerätten innehas av Klippans Sport & Fiskevårdsförening.

Föreningens syfte är att stimulera till gott kamratskap och utveckla fisket för sport och avkoppling.Vi lägger ner stora resurser för fiskevården i våra vatten i samarbete med våra kolleger i Ängelholms och Helsingborgs sportfiskeföreningar.

Vi vill hjälpa till med att skapa ökat naturintresse bland våra ungdomar.

Föreskrifter

I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fritt för barn upp till 11 år

Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av11år.Fiskar gratis på vuxens fiskekort och kvot.

Respektera fiskeförbudet okt-mars

Från den första oktober till den siste februarigäller totalt fiskeförbud i Bäljane Å och Rönne Å(nedströms Stackarpsdammen).Under mars månadfår endast medlemmar fiska i dessa vatten.

Det är förbjudet att fiska på vallarna till kraftverkenoch 200 meter nedströms vattenkraftverken!

Fiskekort

Du kan köpa fiskekort av Klippans Sport- & Fiskevårdsförening genom iFiske. Alla produkter (fiskekort) som säljs är digitala, dvs det och kvittot levereras via ePost, till appen och som ett SMS (tillval) från oss på iFiske. Säljare är Klippans Sport- & Fiskevårdsförening (837600-5628).

Fiskekortet är personligt och ska på anmodan visas upp tillsmmans med giltig legitimation.

Max 2 laxartade fiskar per dygn

Övrigt

Fiskekort för Rönne Å och Bäljane Å gällerINTEför fiske iLilla Hålsjön(Trollsjön)ochTomarps Ene.

Tillåtna fiskeredskap och fångstmetoder
1. Mete
2. Spinnfiske
3. Flugfiske

– max 2 laxartade fiskar får behållas per fiskedag
– all lekfärgad lax återutsätts (oberoende av årstid)
– all lax återutsätts från och med 1 september
– endast en krok (1-, 2- eller 3-krok) per bete
– huggkrok fårinteanvändas

Tillåten minimistorlek
Fiskare bör respektera förbudet att behålla fisk kortare än:
Gädda – 40cm
Lax – 50cm
Öring – 45cm
Ål –fiskeförbud!