Hoppa till innehåll

Brandrisk på vissa platser i Skåne

På vissa håll i Skåne råder risk för brand. Om du orsakar eller upptäcker en brand ska du omedelbart larma 112.

Med hjälp av information på nedanstående sidor kan du hålla dig uppdaterad på vad som gäller om du ska ut i skog och mark.

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Här finns brandriskkartor som består av tre olika kartor: skogsbrandsrisk spridning, skogsbrandsrisk bränsleuttorkning och gräsbrandsrisk. Det finns också information hur man får tillgång till tjänsten Brandrisk skog och mark.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skogsbrand-och-vegetationsbrand/brandriskprognoser/

- SMHI

Varningar och meddelanden

https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/brandrisk

- Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen här på rsnv.se dagligen för kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Ängelholm, Örkelljunga. Under övrig tid på året sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

https://rsnv.se/brandriskprognos/

- Eslövs Kommun

https://eslov.se/

- Hörby Kommun

https://www.horby.se/

- Höör Kommun

https://www.hoor.se/

- Åstorps Kommun

https://astorp.se/

Nyheter