Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Inom Rönne å och Ringsjön är ett aktivt arbete med hållbarhet grundläggande. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor inom tre aspekter, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att främja ett gott liv med omtanke om både människa och natur. Detta vill vi ska avspeglas inom många områden

  • Kommunikation– skyltar och information ska vara inkluderande och lätt tillgängligt för många.
  • Fysiska platser- vi ska erbjuda en bredd av platser att besöka och arbeta aktivt med att öka tillgängligheten inom destinationen.
  • Arbetsplatser– vi vill ge företag möjlighet att arbeta socialt hållbart vilket innebär att trygga anställningar kan erbjudas och att det bland annat finns möjlighet att fortbilda personal.
  • Strukturer– vi ska verka för att strukturer runt omkring ska vara socialt hållbara. Det kan göras genom att ställa krav på leverantörer vid upphandling och inköp.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att värna om, gynna och bevara natur- och kulturmiljövärden.

  • Naturvärden– vårda och skydda känsliga platser, göra ekologiskt smarta val. Värna om, gynna, bevara naturvärden, verka för bättre vattenkvalité och friskare luft.
  • Kulturmiljövärden– vårda lämningar av de verksamheter som har format landskapet, lyfta fram historiens betydelse. Värna om, gynna och bevara de verksamheter som formar och har format landskapet.
  • I naturen –allemanskyldighet och allemansrätt, värdskapet en faktor för att uppnå ekologisk hållbarhet, undvika överturism - kanalisera till rätt platser vid rätt tidpunkt, aktivt arbete med naturpedagogik, resan inom och till destinationen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om tillväxt i nuet och framåt men inte på bekostnad av människa och natur.

  • Affärsutveckling– bibehålla och utveckla sin verksamhet, nå tillväxt/tjäna pengar och optimera resurser, göra smarta val, cirkulär ekonomi, affärsmannaskap/affärsmässighet.
  • Smarta lösningar– delningsekonomi och cirkularitet, klimatanpassningar, ta vara på andras och egna restprodukter, samarbeten som säsongsförlänger, samverkan, företagsnätverk, gemensam marknadsföring, föreningar får ersättning för uppdrag.
  • Produktion/konsumtion– lyfta fram närodlat, lokalt producerat: mat, produkter, upplevelser mm. Lokala samarbeten gynnar lokala aktörer.

Vill du veta mer om vårat hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss!

Artiklar